Sejlerskolen

Sejlerskolen i Sejlforeningen Enighed har fokus er på fællesskabet, klubaktiviteter og at lære at sejle og blive sikker på vandet i al slags vejr. Vi sejler udelukkende for sejl, og vi har 2 H-både, som vi bruger til undervisningen hen over foråret, sommeren og efteråret.

Vi arbejder med undervisning i praktisk sejlads og undervisning i knob og stik, som fører frem til at du tager praktisk duelighedsbevis søn d. 29/09/24 (datoen er udgangspunktet, men kan ændres). Alle opgaver med Sejlerskolens både, søsætning og optagning, klargøring, afrigning, samt andre opgaver i klubben er den del af Sejlerskolen, som man i Sejlerskolen er forpligtet til at deltage i.  Vi slutter sæsonen af med en julefrokost fre d. 22.11.24 (datoen er udgangspunktet, men kan ændres), hvor vi fejrer en vellykket sæson, og at du har bestået din duelighedsprøve med succes i praktisk sejlads.

Vi håber på, at du vil over tid vil fortsætte i klubben, og evt. selv arbejde hen i mod at blive instruktør for Sejlerskolen. Vi ønsker altid, at du har lyst til at bidrage aktivt til fællesskabet og selv lære en masse nyt om at sejle.

Hver onsdag er der en fælles kampsejllads for medlemmer af Enighed, Hvidovre Sejlsklub, Brøndby Sejlklub, Køge Sejlsklub m.fl. kaldet “Onsdagssejladsen”. Har man interesse i at fortsætte på skolens øvede hold af sejlere for at perfektionere sine sejlegenskaber til kapsejlads, kan man tage kontakt til Sejllederen eller de andre instruktører, for at høre mere.

Alle elever skal inden begyndelsen være medlem af Sejlforeningen Enighed, når du deltager i Sejlerskolen. Medlemskab i Sejlforeningen Enighed koster 950,- om året.

Sejlerskolen koster 3000,00,- som du indbetaler ved, at vores kasserer sender dig en faktura.

Du kan tilmelde dig som medlem via vores hjemmeside:

www.enighed.dk

Det forventes af dig, at du er mødestabil og altid udviser godt sømandsskab ved at være en god holdspiller. Herudover forventer vi af dig, at du vil bidrage aktivt til Sejlerskolens fællesskab og Enigheds klubliv, hvor du påtager dig opgaver og tjanser, såsom hjælpe til ved oprydningsdage på havnen, søsætning og optagning af både samt andre fælles aktiviteter. Du behøver ikke at have sejlererfaring fra tidligere, og du skal være velkommen uanset hvad din ambition er. Vi instruktører skal nok tilrettelægge undervisningen, så alle ombord føler sig udfordret og samtidig trygge. Om det er at sejle i danske kystfarvande, til de svenske eller norske skærgårde eller sejle hele Jorden rundt. Det Sejlerskolen er til for, er at lære dig det grundlæggende ude på havet, så du ved hvordan du gør i en hver tænkelig situation.


Praktiske informationer:

Sejlerskolen råder over to H-både:

Linda (hvid) og Nell (grøn)

De lægger i Fiskerihavnen, Bådehavnsgade “Vej 6”, forsæt ud på fortøjningsbroen, helt ned til broens “T-kryds”, hvor de lægger fortøjret i T-krydsets højre hjørne.

Første dag vi mødes er lørdag d. 13. april kl. 08.00-16.00 til forårsklargøring af skolebådene.

Vi mødes her i klubbens hus, som har adressen: 

Bådehavnsgade 41, 

2450 København SV.


Her vil I modtage yderligere informationer, modtage jeres bog i praktisk sejllads af Dansk Sejlunion, få et sæt reb til knob, samt møde klubbens instruktører og hinanden, alt i mens vi klargører bådene til endnu en sæson på vandet.


Lørdag d. 20. april kl. 08.00-16.00 er søsætningsdag for Sejlerskolen, hvor skolebådene kommer i vandet.

Første undervisningsdag er derfor mandag d. 22. april kl. 17.00-19.30 og fortsætter derefter hver mandag kl. 17.30-19.30 hele sommeren indtil jeres duelighedsprøve søn. d. 29/09/24 (dato kan ændres)


Vi mødes generelt nede ved bådene, med mindre vi får andet at vide af intruktørerne.

Der er mødepligt til undervisningen.

Hvis det er for dårligt vejr til at sejle, (ingen vind eller storm) så vil vi lave dagens lektion indenfor i klubhuset, med at øve stik og kigge på sejlteori og besvarer spørgsmål etc.


Må du melde afbud, er det dit ansvar at melde ordentlig besked til dagens sejlinstruktører. Sejllederen kan også modtage afbud, men det foretrækkes, at I kontakter sejlinstruktørerne først enten pr. mail eller telefon.

Sejlerskolens instruktører er alle frivillige inkl. Sejlederen, derfor vær venlig at give ordentlig besked i ordentlig tid.