Medlemskab, broplads og leje af skur

Enighed er en forening kun for sejlbåde. Vi råder over 60 bropladser på mellem 2,5 og 3,5 m i bredden og mellem 5 og 13 m i længden. Er du interesseret i en broplads, kontakt da bestyrelsen@enighed.dk, og mail os et par billeder af din båd, så vi kan se, at den er velholdt. Vi forventer nemlig, at du holder din båd i god stand, mens den ligger hos Enighed. 

Prisliste findes nedenfor.

De nærmere regler for medlemskab fremgår af vores vedtægter og ordensregler, som du også finder her på hjemmesiden.

Forretningsgangen for optagelse af nye medlemmer og for tildeling af bropladser finder du herunder.

Forretningsgang for optagelse af nye medlemmer

Foreningen har nye ansøgere om medlemskab på prøve i tre måneder gældende fra datoen af indbetaling af kontingent.

Hvis foreningen inden periodens udløb ikke ønsker at optage ansøgeren, vil alle betalte ydelser blive tilbagebetalt. For bådejeres vedkommende, dog med fradrag for et beløb svarende til gæsteleje. Betaling for sejlerskolen bliver ikke tilbagebetalt.

Efter prøveperiodens udløb fortsætter man automatisk som fuldgyldigt medlem.

Forretningsgang for tildeling af bådpladser

Sejlforeningen Enighed råder over bropladser i tre bredder med hver sin venteliste. Desuden skelnes mellem ekstern og interne tildeling af bådpladser som følger:

Medlemmer, som allerede har broplads hos os, men ønsker en plads i en anden størrelse, skal lade sig opskrive på den for ønsket relevante interne

venteliste. Alle andre kan kun stå opskrevet på de eksterne ventelister, hvor der som nævnt skelnes mellem tre bredder.

Foreningens bromand administrerer ventelister og tildeling af bropladser i samråd med bestyrelsen. Når bådplads tildeles første gang opkræves et indskud på p.t. 2500 kroner.

Under særlige forhold kan bestyrelsen vælge at fravige ventelisterne for tildeling af bropladser.

Bemærk venligst:

Ejes en båd af flere, tilknyttes en broplads én navngiven ejer på den aktuelle båd. Det forhold må kun ændres med bromandens/bestyrelsens godkendelse. Det vil blandt andet sige, at en broplads ikke automatisk følger med, når en båd skifter ejer, hverken internt eller ved bådsalg ud af foreningen.

Leje af skur på landpladsen

Kun medlemmer, der har broplads, kan have skur på landpladsen. Har du brug for et skur, kontakt da vaerksted@enighed.dk.


Prisliste:

Type

Pris

Medlemskab

900 kr. / år

Bådplads 2-2,5 m bredde

2800 kr. / halvår

Bådplads 2,5-3 m bredde

3200 kr. / halvår

Bådplads 3-3,5 m bredde

3900 kr. / halvår

Leje af skab

215 kr. / år

Indskud for Bådplads

2.500,00 kr. 

Kajak pr.halvår

215 kr. / halvår

Gæst Frihavnsordningen

40 kr. / døgn

Gæsteleje

140 kr. / døgn

Gæsteleje, incl el + vand

1100 kr. / måned

Sejlerskolen

1600 kr.