Medlemskab, broplads og leje af skur

Enighed er en forening kun for sejlbåde. Vi råder over 60 bropladser på mellem 2,5 og 3,5 m i bredden og mellem 5 og 13 m i længden. Er du interesseret i en broplads, kontakt da bestyrelsen@enighed.dk, og mail os et par billeder af din båd, så vi kan se, at den er velholdt. Vi forventer nemlig, at du holder din båd i god stand, mens den ligger hos Enighed. 

Prisliste findes nedenfor.

De nærmere regler for medlemskab fremgår af vores vedtægter og ordensregler, som du også finder her på hjemmesiden.

Forretningsgangen for optagelse af nye medlemmer og for tildeling af bropladser finder du herunder.

Forretningsgang for optagelse af nye medlemmer

Foreningen har nye ansøgere om medlemskab på prøve i tre måneder gældende fra datoen af indbetaling af kontingent.

Hvis foreningen inden periodens udløb ikke ønsker at optage ansøgeren, vil alle betalte ydelser blive tilbagebetalt. For bådejeres vedkommende, dog med fradrag for et beløb svarende til gæsteleje. Betaling for sejlerskolen bliver ikke tilbagebetalt.

Efter prøveperiodens udløb fortsætter man automatisk som fuldgyldigt medlem.

Forretningsgang for tildeling af bådpladser

Sejlforeningen Enighed råder over bropladser i tre bredder, og vi skelner mellem ekstern og intern tildeling af bådpladser som følger:

Internt:

Medlemmer, som allerede har broplads hos os, men ønsker en større eller mindre plads, skal lade sig opskrive på den for ønsket relevante interne venteliste. Interne ønsker tilgodeses før eksterne ønsker, når ledige pladser fordeles.

Eksternt:

Eksterne ansøgere, eller medlemmer af Enighed som ikke har broplads i forvejen, opskrives på den eksterne venteliste mod et gebyr (se prisliste). Pladsen på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages til andre. Når en bådplads bliver ledig, tilbydes den til den første båd på listen, der kan ligge på den ledige plads. Der betales for pladsbredde uanset bådstørrelse.

Foreningens broansvarlige administrerer ventelister og tildeling af bropladser i samråd med bestyrelsen. Når broplads tildeles første gang opkræves et indskud (se prisliste).

Under særlige forhold kan bestyrelsen vælge at fravige ventelisterne for tildeling af bropladser.

Bemærk:

Ejes en båd af flere, tilknyttes en broplads (ifølge vedtægternes paragraf 5) én navngiven ejer på den aktuelle båd. Dette navngivne ejerforhold kan kun ændres med den broansvarlige eller bestyrelsens godkendelse. Det vil sige, at en broplads ikke automatisk følger med, når en båd skifter ejer.


Leje af skur på landpladsen

Kun medlemmer, der har broplads, kan have skur på landpladsen. Har du brug for et skur, kontakt da vaerksted@enighed.dk.


Prisliste:

Type

Pris

Medlemskab

900 kr. / år

Bådplads 2-2,5 m bredde

2800 kr. / halvår

Bådplads 2,5-3 m bredde

3200 kr. / halvår

Bådplads 3-3,5 m bredde

3900 kr. / halvår

Leje af skab

215 kr. / år

Indskud for Bådplads

2.500,00 kr. 

Kajak pr.halvår

215 kr. / halvår

Gæst Frihavnsordningen

40 kr. / døgn

Gæsteleje

140 kr. / døgn

Gæsteleje, incl el + vand

1100 kr. / måned

Sejlerskolen

1600 kr.