Ventelisten er lukket.


Medlemskab, broplads og leje af skur

Enighed er en forening kun for sejlbåde. Vi råder over 60 bropladser på mellem 2,5 og 3,5 m i bredden og mellem 5 og 13 m i længden. Fælles ansvarsforsikring er inkluderet i prisen.

 

Forretningsgang for optagelse af nye medlemmer

Foreningen har nye ansøgere om medlemskab på prøve i tre måneder gældende fra datoen af indbetaling af kontingent.

Hvis foreningen inden periodens udløb ikke ønsker at optage ansøgeren, vil alle betalte ydelser blive tilbagebetalt. For bådejeres vedkommende, dog med fradrag for et beløb svarende til gæsteleje. Betaling for sejlerskolen bliver ikke tilbagebetalt.

Efter prøveperiodens udløb fortsætter man automatisk som fuldgyldigt medlem.

Forretningsgang for tildeling af bådpladser

Sejlforeningen Enighed råder over bropladser i tre bredder, og vi skelner mellem ekstern og intern tildeling af bådpladser som følger:


Internt:


Medlemmer, som allerede har broplads hos os, men ønsker en større eller mindre plads, skal lade sig opskrive på den for ønsket relevante interne venteliste. Interne ønsker tilgodeses før eksterne ønsker, når ledige pladser fordeles.

Eksternt:

Eksterne ansøgere, eller medlemmer af Enighed som ikke har broplads i forvejen, opskrives på den eksterne venteliste mod et gebyr (se prisliste). Pladsen på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages til andre. Når en bådplads bliver ledig, tilbydes den til den første båd på listen, der kan ligge på den ledige plads. Der betales for pladsbredde uanset bådstørrelse. 

Foreningens broansvarlige administrerer ventelister og tildeling af bropladser i samråd med bestyrelsen. Når broplads tildeles første gang opkræves et indskud (se prisliste).


Under særlige forhold kan bestyrelsen vælge at fravige ventelisterne for tildeling af bropladser.


Bemærk:

Ejes en båd af flere, tilknyttes en broplads (ifølge vedtægternes paragraf 5) én navngiven ejer på den aktuelle båd. Dette navngivne ejerforhold kan kun ændres med den broansvarlige eller bestyrelsens godkendelse. Det vil sige, at en broplads ikke automatisk følger med, når en båd skifter ejer.


Leje af skur på landpladsen

Kun medlemmer, der har broplads, kan have skur på landpladsen.


Prisliste:

 Type

 Pris

 Medlemskab

950 kr. / årligt

 Bådplads 2-2,5 m bredde

3100kr. / halvår

 Bådplads 2,5-3 m bredde

3500 kr. / halvår

 Bådplads 3-3,5 m bredde

4300kr. / halvår

 Jolletakst på land1000 kr. / halvår

 Leje af skab

500 kr. / årligt

 Indskud for Bådplads

3500 kr. 

 Kajak pr.halvår

250 kr. / halvår

 Gæst Frihavnsordningen

40 kr. / døgn

 Gæsteleje

140 kr. / døgn

 Gæsteleje, excl. el + vand

1100 kr. / måned

 Sejlerskolen

3000 kr. 

 Venteliste

250 kr. / årligt