Bådoptagning efterår 2016

Bogi har være så venlig at tage et foto d.27.okt. med sin drone. Kendere af pladsen vil kunne se, at der er blevet ryddet temmelig meget op, så vejen er banet. Hvis man åbner "screenshot" kan man sikkert finde sit grej.

Vedføjet er også vinterens pladsplan. Dokumenterne er også opslået på tavlen i huset. Bådene vil blive løftet for enden af vej 8 som sædvanligt. Og vi begynder begge dage kl 08.

Bådoptagning efterår 2016

Foreningen arrangerer fælles bådoptagning lørdag d.29.okt. og lørdag d.5.nov. Begge dage fra kl.08

Liste for tilmelding er ophængt i foreningens hus. Seneste tilmelding søndag d 23.okt

Udfra listen laver vi en plan over placering på pladsen samt en overordnet tidsplan til senere ophængning.

Altsammen som vi plejer.

Bestyrelsen.