En vigtig regel, for masterummet

Kære medlemmer

En vigtig regel, for masterummet og de opbevarede master:

Alle stag og salingshorn skal afmonteres (med undtagelse af rulleforstag), hvis man ønsker at bruge rummet.

Grund: Det skal være muligt at rykke rundt på masterne i rummet uden at risikere at komme til skade, fordi eksempelvis masterne er viklet ind i hinandens rig. 

Info: Mange har undladt at gøre sig det besvær, men skal vide at såfremt ens uafriggede mast er til gene, kan den med ret placeres udenfor, langs hegnet ved klubhuset, på et par bukke. 

De bedste hilsner

Forhøjet vandstand

D.4.januar 2017 steg vandstanden til mere end 150cm over daglig vande her i Sydhavnen. Det begyndte om eftermiddagen og kulminerede ved 18-tiden. Strømmen på broen forsvandt.

Havnens beboere fik sammen med andre frivillige justeret - og i enkelte tilfælde kappet - bådenes forfortøjninger, med det resultat at ingen både er sunket.

Strømmen er sluttet til igen.

Bådoptagning efterår 2016

Bogi har være så venlig at tage et foto d.27.okt. med sin drone. Kendere af pladsen vil kunne se, at der er blevet ryddet temmelig meget op, så vejen er banet. Hvis man åbner "screenshot" kan man sikkert finde sit grej.

Vedføjet er også vinterens pladsplan. Dokumenterne er også opslået på tavlen i huset. Bådene vil blive løftet for enden af vej 8 som sædvanligt. Og vi begynder begge dage kl 08.